Καλή χρονιά με πρόοδο…

Ευτυχές το 2020 με περισσότερες εκπληρωμένες επιθυμίες!

Να ανεβαίνουμε, μόνο να ανεβαίνουμε!
Έστω κι ένα βήμα, ψηλότερα από τον εαυτό μας, από το χθες,
ένα βήμα από τα σκοτάδια προς το φως,
ένα βήμα προς εκεί που η αγάπη συναντά την αγάπη!

Η Μούσα (e-musa.gr)…