«Η σφεντόνα» – Φιλαρέτη Βυζαντίου

Στέκομαι ακίνητη
μπροστά στον ήλιο
Τον κοιτώ κατάματα
Ισοδύναμοι πολεμιστές
ενάντια στο μέγα δέος του σκότους
Εκείνος με σαφές πλεονέκτημα
Εγώ ο ευλογημένος Δαυίδ
Καμαρώνω τη σφεντόνα μου
Φαινομενικά όπλο αδύναμο
Μα τελικά
το πιο αποτελεσματικό

Στέκομαι ακίνητη
μπροστά στο μέλλον
Άδηλο
Εγώ πασιφανώς και εξ ορισμού
απολύτως δεδομένη
Άνθρωπος
Ύψος δυσθεώρητον
Χέρια επιδέξια
Πόδια φτιαγμένα για άλματα
Μάτια μικρές φωτιές
Καρδιά αναλώσιμη
μοιραζόμενη και μηδέποτε δαπανώμενη
Άνθρωπος

Κοιτάζω τη σφεντόνα μου
Το μέγα μυστήριο του Λόγου
Η ακατάβλητη αόρατη δύναμή μου
Με κοιτάζω
Μικρό παιδί να στοχεύει το σκοτάδι
Κι ω ! του θαύματος!
Εκείνο να αιμορραγεί…

Φιλαρέτη Βυζαντίου

[ ” ΑΞΟΔΕΥΤΟ  ΦΩΣ ”  2017-2019  Εκδόσεις ΚΥΜΑ ]

Φιλαρέτη Βυζαντίου – Βιογραφία