«Μουσική και εικονογράφηση…» από Κρυσταλλία Ιωαννίδου

 

Πηγή: https://gr.pinterest.com

Εικονογράφηση για τα Πρελούδια του Claude Debussy.
Από τον φωτογραφο Laure Albin Guillot το 1948.

 

 

(Η επιλογή  είναι από την Κρυσταλλία Ιωαννίδου)

Κρυσταλλία Ιωαννίδου (Καλλιτεχνική φωτογραφία, Graphic Designer) – Βιογραφία