Νίκος Σταθόπουλος – Βιογραφία

(Φιλόλογος)

Νίκος Σταθόπουλος (Φιλόλογος)


Ο Νίκος Σταθόπουλος είναι φιλόλογος με ειδίκευση στην εμβάθυνση του (λογοτεχνικού) κειμένου.

Απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με περαιτέρω σπουδές στη Μ. Βρετανία.
Ανέκαθεν εκτός του δημόσιου τομέα, κυρίως εργάστηκε στον φροντιστηριακό κλάδο πανεπιστημιακού επιπέδου.

Έχει συγγράψει βιβλία εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, και το “Αναλυτικό Λεξικό Συνωνύμων – Αντωνύμων”  (Εκδόσεις Σαββάλας).

Κατά καιρούς έχει συνεργαστεί με έντυπα λογοτεχνικού και κοινωνικού προβληματισμού.