Νοέμβρης 

Στης γυμνής φλαμουριάς τα κλωνιά
σαν πουλάκι ένα κάτι πετάρισε

Μα δεν ήταν πουλί

Δυο ξερόφυλλα ήταν
που τα πήρε ο αέρας

Ιωάννης Παπαδασκαλόπουλος

(από την συλλογή “Κυμοθόη”)