«Γκραβούρες»
* * * * * * * * * * * * * 

Γκραβούρες στιγμών ο χρόνος

αποζητά την χαρά των χρωμάτων.

Ψευδαισθήσεις οι σκέψεις σου.

Μη λερώνεις την ψυχή με πρόσκαιρες λύπες.

Ανοιγόκλεισε τα βλέφαρα.

Έτσι που μούσκεψαν οι βλεφαρίδες,

ουράνια τόξα φτιάχνουνε.

Όλγα Π. Αχειμάστου

Όλγα Π. Αχειμάστου (Ποιήτρια) – Βιογραφία