«Δεν είναι και υπάρχει»

 

Το δωμάτιο μες στη σιωπή.

Το μόνο φως είναι της λάμπας.

Μάτια δεν κοιτούν τα κάδρα.

Ξέφτια κάποιας ζωής… Θυμάται.

Μαγνάδια και σπαράγματα.

Τι ζητά σ’ αυτήν την έρημο;

Γέρνει και μαζεύει τις κουρτίνες.

Πίσω απ’ τα παντζούρια ο δρόμος.

Ουλαμοί που εξατμίζονται.

Ακατοίκητα σώματα.

Να είναι αργότερα ή πριν;

Γυρίζει το κλειδί.

Με τ’ ανοχύρωτο κορμί του.

Η πόρτα χάσκει.

Σε λίγο αρχίζει το έργο.

Εν ονόματι ενός απόντος.

Αντώνης Σαμιωτάκης

Αντώνης Σαμιωτάκης (Ποιητής, Κριτικός Λογοτεχνίας) – Βιογραφία