Δημήτρης Μαυρόπουλος – Αποχαιρετούμε τον Μίκη μας…

“Την πόρτα ανοίγω το βράδυ…

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ…
Δημήτρης Μαυρόπουλος