Του ουρανού μου προσκύνημα – Χριστίνα ΓαλιάνδραΤου ουρανού μου προσκύνημα

Του ουρανού μου προσκύνημα
και της γης μου μετάνοια.
Των βουνών μου παράκληση
και της θάλασσας τάμα.

Των χεριών μου το άνοιγμα.
Της καρδιάς μου την άπλα.
Των ματιών μου το κοίταγμα
και της σκέψης μου αύρα.

Της αγάπης το άναμμα.
Του κορμιού μου τη λάβα.
Ενός πόθου το άγγιγμα.
Ηδονής μου ανάσα. 

Πάρτα όλα χαλάλι σου
Κάντα όλα δικά σου…
Πριν ο χρόνος ο άσπλαχνος
τα σκορπίσει μπροστά σου…  

Χριστίνα Γαλιάνδρα