Ελισσάβετ Αγγελάκη – Βιογραφία

Συντάκτης - Βιογραφία


0 Σχόλια1 Λεπτά

Του Θέρους ο Έρωτας – Ελισσάβετ Αγγελάκη

Ποίηση - Ελισσάβετ Αγγελάκη


0 Σχόλια2 Λεπτά

Ελισσάβετ Αγγελάκη – Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 21 Μαρτίου 2022

«Αΐσκιωτη μνήμη»-«Το ιδεώδες ίδρωμα»-«Η θαυματουργή δρόσος» Ελισσάβετ Αγγελάκη Παγκόσμια Ημέρα…


0 Σχόλια6 Λεπτά

Πλήγιασμα Αγίασμα – Ελισσάβετ Αγγελάκη

Πλήγιασμα Αγίασμα - Ελισσάβετ Αγγελάκη


0 Σχόλια2 Λεπτά

Ο Πλησίον Χριστός – Ελισσάβετ Αγγελάκη

Ασίγαστο Ταξίμι - Ελισσάβετ Αγγελάκη


0 Σχόλια2 Λεπτά

Ασίγαστο Ταξίμι – Ελισσάβετ Αγγελάκη

Ασίγαστο Ταξίμι - Ελισσάβετ Αγγελάκη


0 Σχόλια2 Λεπτά

Μονοπάτι ζωής – Ελισσάβετ Αγγελάκη

Μονοπάτι ζωής - Ελισσάβετ Αγγελάκη


0 Σχόλια2 Λεπτά

Αποχαιρετούμε τον Μίκη μας…

Αποχαιρετούμε τον Μίκη μας… Προσκυνούμε σε … στην τέχνη που σε γνώρισε και μας……


0 Σχόλια2 Λεπτά

Θαλασσοσκίρτημα – Ελισσάβετ Αγγελάκη

Θαλασσοσκίρτημα - Ελισσάβετ Αγγελάκη


0 Σχόλια2 Λεπτά

Ανθρώπινη λαλιά – Ελισσάβετ Αγγελάκη

Ανθρώπινη λαλιά - Ελισσάβετ Αγγελάκη


0 Σχόλια2 Λεπτά

Εαρινή αφήγηση – Ελισσάβετ Αγγελάκη

Εαρινή αφήγηση - Ελισσάβετ Αγγελάκη


0 Σχόλια3 Λεπτά